• Prezentacja
 • Urząd Miasta
 • Rada Miasta
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • SPZOZ
 • Przetargi
 • Ważne linki
 • Konta bankowe

 • Biuletyn
  Informacji Publicznej

  Gospodarka Praca Turystyka Sport Kultura Oświata
  Dęblin, 27-02-2015
  Dziś obchodzimy imieniny:
  Gagrieli, Liwii, Leonarda
    Sprawdź aktualną pogodę dla Dęblina

  XXXIV RAJD PRZYJACIÓŁ DĘBLINA

  POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE ODDZIAŁ DĘBLIŃSKI im. Augusta Sochackiego, Miejska Biblioteka Publiczna i Miejski Dom Kultury w Dęblinie, P.H P.U. MAREX w Pawłowicach w ramach XXVIII Dni Dęblina i IV Dęblińskich Dni Zrównoważonego Transportu organizują 16.06.2013 r. pod patronatem Burmistrza Dęblina XXXIV Rajd Przyjaciół Dęblina...

  I. Cel i zadania Rajdu:

  • upamiętnienie 680 rocznicy śmierci króla Władysława I Łokietka i koronacji króla Kazimierza III Wielkiego;
  • upamiętnienie 540 rocznicy urodzin i 470 rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika;
  • upamiętnienie 465 rocznicy śmierci króla Zygmunta I Starego;
  • upamiętnienie 330 rocznicy bitwy pod Wiedniem;
  • upamiętnienie 250 rocznicy urodzin i 200 rocznicy śmierci księcia Józefa Poniatowskiego;
  • upamiętnienie 160 rocznicy urodzin Władysława hr. Zamoyskiego;
  • upamiętnienie 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego;
  • upamiętnienie 140 rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego;
  • upamiętnienie 125 rocznicy urodzin hm-ów Olgi i Andrzeja Małkowskich;
  • upamiętnienie 115 rocznicy urodzin Jana Łomotta - przewodniczącego KP I DH ZHP im. Stefana Czarnieckiego w Irenie;
  • upamiętnienie 110 rocznicy urodzin hm Aleksandra Kamińskiego;
  • upamiętnienie 105 rocznicy urodzin gen. pilota Witolda Urbanowicza;
  • upamiętnienie 100 rocznicy urodzin mjr hm Jerzego Jaskólskiego, ps. „Zagończyk";
  • upamiętnienie 95 rocznicy urodzin gen. pilota Tadeusza Andersza i mjr pilota Bolesława Gładycha;
  • upamiętnienie 85 rocznicy pierwszej promocji oficerskiej w Dęblińskiej „Szkole Orląt" i utworzenia Gimnazjum w Dęblinie;
  • upamiętnienie 70 rocznicy śmierci gen. Władysława Sikorskiego;
  • upamiętnienie 20 rocznicy powołania Oddziału Dęblińskiego PTT im. Augusta Sochackiego;
  • poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Doliny Środkowej Wisły oraz historii Dęblina;
  • popularyzacja i ewaluacja questu „Szlakiem dęblińskiej przeszłości";
  • promocja zdrowia po przez upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz promocja rozwoju zrównoważonego transportu.

  II. Informacje ogólne:

  • Rajd odbędzie się w Dęblinie bez względu na pogodę 16.06.2013 r. (w niedzielę) na trasach pieszych:
   a) Ratusz Miejski - Dworzec PKP - odcinek trasy wg. questu „Szlakiem dęblińskiej przeszłości" - meta Rajdu;
   b) Dworzec PKP - odcinek trasy wg. questu „Szlakiem dęblińskiej przeszłości" - meta Rajdu;
   c) dowolnych, ze startami i trasami zaprojektowanymi przez kierowników drużyn oraz zgłoszonymi na piśmie jako załącznik
   do KARTY ZGŁOSZENIA, od Dworca PKP prowadzących trasą wg. questu „Szlakiem dęblińskiej przeszłości" - meta Rajdu;
  • start na trasy: a) godz. 8.00, b) godz. 9.00, c) w godz. ustalonych przez kierowników drużyn, wg. ww. questu od godz. 9.00-9.30;
  • meta czynna od godz. 13. 30 - 14.30.

  III. Warunki uczestnictwa:

  • w Rajdzie mogą brać udział turyści indywidualni oraz drużyny od 3  10 osób, zgłoszone przez instytucje, stowarzyszenia,
   organizacje harcerskie, jednostki wojskowe, uczelnie, szkoły, zakłady pracy na KARTACH ZGŁOSZENIA, potwierdzonych
   podpisem przez zgłaszające pełnoletnie osoby fizyczne lub podpisem i pieczęcią przez zgłaszające osoby prawne;
  • niepełnoletni i niepełnosprawni turyści mogą wziąć udział w Rajdzie pod opieką osób, które ukończyły 18 rok życia;
  • zgłoszenia na Rajd przyjmuje Zarząd Oddziału Dęblińskiego PTT do 14.06.2013 r., godz. 12.00 na e - mail: pttdeblin@wp.pl
   lub osobiście Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie, ul. Bankowa 21a, tel. (81) 8830069, e - mail: biblioteka.deblin@op.pl,
   od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00 i koniecznie potwierdzonych telefonicznie na nr 698 044 600 lub 720 085 040.

   IV. Obowiązki uczestników:

  • od uczestników Rajdu wymaga się: przebycia tras w/g powyższego regulaminu, przestrzegania KARTY TURYSTY,
   przepisów ruchu drogowego i p. poż., posiadanie dowodu tożsamości, ubezpieczenia, niezbędnego ekwipunku
   oraz odpowiedniego ubioru turystycznego.

  V. Świadczenia organizatorów:

  • opieka przewodnicka, rejs spacerowy statkiem po Wiśle, ciepły posiłek na mecie Rajdu;
  • potwierdzenie zdobytych punktów na Odznakę Turystyki Pieszej i na odznaki krajoznawcze;
  • zwiedzanie zabytków Dęblina, w tym cytadeli Twierdzy Dęblin oraz obiektów i miejsc pamięci narodowej;
  • udział w konkursie historyczno - krajoznawczo - turystycznym z nagrodami.

  VI. Postanowienia końcowe:

  • uczestnicy Rajdu mogą wysłuchać niedzielnej mszy św. w kościele p.w. Chrystusa Miłosiernego, ul. Wiślana, o godz. 10.00;
  • uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie,
   a KARTY ZGŁOSZENIA i regulamin Rajdu mogą pobrać elektronicznie ze strony www.deblin.pl lub w postaci papierowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dęblinie, ul. Bankowa 21a, tel. (81) 8830069; Organizatorzy nie odpowiadają za szkody i wypadki powstałe w czasie trwania Rajdu;
  • uczestnictwo w Rajdzie jest nieodpłatne.

  VII. Kierownictwo Rajdu:

  • Zarząd Oddziału Dęblińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego.

   Karta zgłoszenia - Format PDF [Acrobat Reader, Foxit Reader]

  XXXIV RAJD PRZYJACIÓŁ DĘBLINA - PLAKAT [PDF]

  Dodano: 2013-06-07
    Sedrina    Drohobycz    Rumia

  Portal powstał w ramach projektu
  „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
  teleinformatycznej miasta Dęblin”

  © Urząd Miasta Dęblin
  ul. Rynek 12,  08-530 Dęblin
  tel.: 081 883-00-01, fax: 081 880-19-11
  e-mail: poczta@um.deblin.pl, www.deblin.pl
  Projekt jest współfinansowany ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego