r. Imieniny:
logo

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA UL. BALONNA

12.06.2018
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA UL. BALONNA BUDIMEX S.A. Oddział Budownictwa Infrastrukturalnego, Rejon Kolejowy Biuro Budowy Linii Kolejowej nr 7, ul. Mazowiecka 22, 08-400 Garwolin jako Wykonawca zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa” – odcinek Otwock – Dęblin informuje, że planowany termin zakończenia prac w zakresie przebudowy wiaduktu kolejowego w km 106+548 linii kolejowej nr 7 oraz odcinka drogi w ciągu ul. Balonna w Dęblinie - to listopad 2018r.

Kierownik Budowy Maciej Morzewski
Powrót