r. Imieniny:
logo

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 801

17.05.2017
ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 801 Dotyczy : „Wykonania remontu przejazdów kolejowych w km. 101+570 i w km. 101+632 na drodze wojewódzkiej Nr 801 w m. Dęblin ul. Podchorążych"

Temat: Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - zamknięcie odcinka.
 
Działając na podstawie upoważnienia wydanego przez PKP Linie Kolejowe S. A. Nr IZRP-028-39/17 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjno - Budowlanych „INWESTBUD”, oraz zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzeniem (DZ. U. nr 177 poz.1729 z późniejszymi zmianami) informuje, że związku z realizacją w/w zadania:
 
- w dniu 22.05.2017 od godz. 9:00 zostanie wdrożona czasowa organizacja ruchu zatwierdzona pismem Nr 4064.69.2017 z dnia 15.05.2017 dotycząca całkowitego zamknięcia drogi 801 od km. 101+435 do km. 101+732 ul. Podchorążych w m. Dęblin,
 
- planowane przywrócenie stałej organizacji ruchu 30.05.2017 r. godz. 10:00.
 
Trasa objazdu dla pojazdów o nośności do 8t oraz służb ratowniczych odbywać się będzie:
 • Droga krajowa nr 48 - odcinek na terenie miasta Dęblin obejmujący ulice o Warszawską, Niepodległości, Kocką.
 • Droga powiatowa Dęblin (ul. Skotnickiego) - Bobrowniki (dr. pow. nr 1436L).
 • Droga powiatowa Bobrowniki - Niebrzegów - dr. woj.845 (dr. pow. nr 1437L).
 • Droga woj. Nr 845.
 • Droga woj. nr 801 odc. Gołąb - Puławy
Trasa objazdu dla pojazdów pow. 8T została wyznaczona w następujący sposób:
 • Droga krajowa nr 48 - odcinek na terenie miasta Dęblin obejmujący ulice Warszawską, Niepodległości, Kocką.
 • Droga krajowa nr 48 - odcinek Dęblin - Moszczanka.
 • Droga krajowa nr 17 - odcinek Moszczanka - Żyrzyn.
 • Droga wojewódzka nr 824 odcinek Żyrzyn - Puławy (rondo ul. Żyrzyńska).
 • Na terenie miasta Puławy ulica Żyrzyńska - Tysiąclecia Państwa Polskiego (odcinek Rondo ul. Żyrzyńska - skrzyżowanie z obwodnicą Puław).
 • Droga krajowa nr 12 - odcinek skrzyżowanie z ulicą Tysiąclecia - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 801 (rondo ul. Dęblińska).

/-/ inż. Andrzej Chmielowski
Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjno - Budowlanych „INWESTBUD”

 

W załączeniu mapy sytuacyjne objazdów:
 
 
Trasa objazdu dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 8t.
 
Trasa objazdu dla pojazdów o ciężarze całkowitym do 8t.
 
 
 
Trasa objazdu dla pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 8t.
 
Trasa objazdu dla pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 8t.
Powrót