r. Imieniny:
logo

ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE AZBESTU

04.06.2018
ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ  NA USUWANIE AZBESTU Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

 

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

 

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, pok. 108, tel. 81-883-03-69  oraz na stronie  www.azbest.lubelskie.pl

 

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: tutaj lub pobrać w siedzibie urzędu.

 

Powrót