r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIA BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 12.04.2017 R.

21.04.2017
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 12.04.2017 R. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblina,
2. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblina,
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stadion w Dęblinie,
4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mierzwiączka w Dęblinie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin (0,49 MB)

oraz

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblina,
2. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblina,
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stadion w Dęblinie,
4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mierzwiączka w Dęblinie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin (0,50 MB)


Informujemy, że z projektami można się zapoznać w dniach od 21.04.2017 r. do dnia 24.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Dęblin (pokój 12), ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin w godzinach pracy urzędu lub na stronie Biuletynu Informacyji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin (zakładka Obwieszczenia Burmistrza).Powrót