r. Imieniny:
logo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ROZKŁADU JAZDY MZK - PUŁAWY SPÓŁKA Z O. O. LINIA NR 31

19.11.2015
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY ROZKŁADU JAZDY MZK -  PUŁAWY SPÓŁKA Z O. O. LINIA NR 31 Uprzejmie informuję, że od dnia 23.11.2015 r. (poniedziałek) ulega zmianie rozkład jazdy autobusu linii nr 31 obsługiwanej przez MZK – Puławy Spółka z o. o.

Zmiana polega na zawieszeniu kursowania w soboty, a także wyłączeniu z trasy przejazdu przystanków przy ul. Jagiellońskiej i ul. 1 Maja oraz wprowadzeniu do rozkładu jazdy przystanku przy ul. Pułkownika Ścibiora. Zwiększy się natomiast częstotliwość kursowania autobusu w dzień powszedni. Powyższe zmiany podyktowane są znikomym zainteresowaniem pasażerów w tych lokalizacjach.
 
Obowiązujący od dnia 23 listopada 2015 r. rozkład jazdy zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie: www.deblin.pl w zakładce - Rozkłady Jazdy. Do czasu jego opublikowania  proszę o korzystanie z poniższej wersji rozkładu jazdy:
 
 
Jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania z aplikacji na komórkę myBus online, przygotowanej z myślą o użytkownikach transportu miejskiego, zarówno tych podróżujących codziennie jak i dla okazjonalnych pasażerów. Oprócz tradycyjnego rozkładu jazdy (tzw. tabliczki przystankowej), aplikacja potrafi wyświetlać najbliższe odjazdy w formie tablicy elektronicznej
z najbliższymi odjazdami (na podstawie danych uzyskanych ze śledzenia pojazdów przez system GPS). Dzięki temu uzyskujemy znacznie dokładniejszą godzinę pojawienia się pojazdu na przystanku, uwzględniającą nieprzewidziane opóźnienia, czy przyspieszenia kursów. Bliższe informacje i zasady korzystania dostępne są na: http://mzk.pulawy.pl/aplikacje-na-komorke/#Rozkad-jazdy
 
Aktualny rozkład jazdy dostępny jest również na stronie: http://mzk.pulawy.pl/#rozklad-jazdy
Powrót