r. Imieniny:
logo

WSPÓLNE POSIEDZIENIE KOMISJI RADY MIASTA DĘBLIN

24.08.2015
WSPÓLNE POSIEDZIENIE KOMISJI RADY MIASTA DĘBLIN Biuro Rady Miasta w Dęblinie informuje, że w dniu 25 sierpnia (wtorek) 2015 r., o godz. 10:00 odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miasta według następującego porządku:


1. Zaopiniowanie informacji Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
2. Zaopiniowanie informacji o zaawansowaniu realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2015 r.
3. Zaopiniowanie pozostałych materiałów na 12. sesję Rady Miasta.
4. Sprawy różne.
Powrót