• Insygnia
 • Właściciele Dęblina
 • Historia
 • Geografia
 • Przyroda

 • Gospodarka Praca Turystyka Sport Kultura Oświata
  Dęblin, 4-03-2015
  Dziś obchodzimy imieniny:
  Adrianny, Kazimierza, Wacława
    Sprawdź aktualną pogodę dla Dęblina

   

  Geografia

   

  Położenie administracyjne

  Miasto Dęblin administracyjnie leży w północno-zachodniej części województwa lubelskiego w powiecie ryckim. Graniczy od północy z gminą Stężyca, od południa z gminą Pulawy, od wschodu z gminą Ryki, a od zachodu z gminą Sieciechów położoną w województwie mazowieckim.

  Dęblin zajmuje obszar 38,3 km2 i liczy ok. 17000 mieszkańców.

   

  Mapa okolic Dęblina

  Dogodne połączenia drogowe i kolejowe łączą Dęblin z Warszawą (ok. 100 km), Lublinem (ok. 70 km), Radomiem (ok. 60 km).


  Położenie geograficzne

  Dęblin położony jest w południowej części Doliny środkowej Wisły, w miejscu gdzie ten mezoregion Niziny środkowomazowieckiej, łączy się od wschodu z Pradoliną Wieprza.

  W tym miejscu Dolina środkowej Wisły graniczy z rozciągającą się na północny wschód Wysoczyzną Żelechowską i na południowy wschód Wysoczyzną Lubartowską.

  Ponadto od zachodu poprzez Wisłę sąsiaduje z Równiną Kozienicką.

  Ukształtowanie terenu

   

  Dęblin leży na wysokości około 115 m n.p.m. w szerokiej dolinie rzecznej, która przy ujściu Wieprza do Wisły osiąga 15 km. Dolina ma budową terasową. Najstarsza terasa położona jest 20 m nad zwierciadłem Wisły.

  Terasa średnia znajduje sie 5-10 m nad poziomem rzeki. Rozwinęły się na niej wydmy umocnione lasem sosnowym lub eksploatowane w celu pozyskania białego piasku.

  Teraz są najniższą, chronioną wałami przeciwpowodziowymi – dawniej zalewaną wodą powodziową – tworzą piaski i urodzajne mady. Towarzyszące jej pod Dęblinem rzeki: Wieprz i Wisła płyną licznymi zakolami, z których po zmianie koryta powstają jeziora o kształcie półksiężyca, przez okoliczną ludność zwane "wieprzyskami" lub "wiśliskami".

  Brzegi terasów Wieprza i Wisły zostały silnie rozmyte przez wody deszczowe, które utworzyły w krawędziach najstarszej terasy głębokie wąwozy.

  Warunki klimatyczne
   
  Okolice Dęblina cechuje klimat przejściowy. Ścierają się tutaj wpływy klimatu oceanicznego od zachodu i kontynentalnego od wschodu. Średniaroczna temperatura wynosi +7,9°C, średnia minimalna stycznia -3,1°C, średnia maksymalna lipca +18,6°C.

  W Deblinie przymrozki zaczynają się między 12 a 20 października. Powyższe różnice temperatury i ilości opadów wywierają wpływ na długość okresu wegetacji roślin, która wynosi 209 dni.

  Ogólnie klimat w okolicach Dęblina charakteryzuje się niską ilością opadów atmosferycznych i dużą liczbą dni słonecznych. Suma rocznychopadów waha się od 566 mm do 540 mm.


  Gleby

  Doliną środkowej Wisły i Pradoliną Wieprza w okolicy Dęblina zalegają mady, powstałe w czasie dużych powodzi z osadzanych namułów. Należą one do gleb najbardziej urodzajnych. Na terenach wyzej położonych występują piaski, a w jeszcze wyższych - polodowcowe gliny zwałowe pól.

  W okolicy Dęblina spotyka się także duże obszary podmokłych rzek i potężne piaszczyste wydmy, porośnięte suchym borem sosnowym, wyrastającym ponad podmokłe grędy.

   

  Hydrologia

  Główną sieć wodną w okolicy Dęblina tworzą rzeki Wisła i Wieprz.

  Wisła - najdłuższa rzeka Polski o długości 1068,3 km i powierzchni dorzecza 193 911,1 km2 - stawiana jest w rzędzie najwiżkszych rzek Europy.

  źródła Wisły leżą w Beskidzie śląskim na stokach Baraniej Góry. Początkowo rzeka pokonuje czterdziestokilometrowy odcinek przez Karpaty, następnie przepływa przez Kotliny Podkarpackie, po czym od ujścia Sanu płynie przełomową doliną na pólnoc między Wyzyną Małopolską, a Wyżyną Lubelską, by dotrzeć pod Dęblinem do ujścia Wieprza.

  Szczególnie piękny jest przełom Wisły w okolicy Kazimierza Dolnego, skąd z powodzeniem można odbyć spływ kajakiem do Dęblina, jak również

   Ujście Wieprza do Wisły
  rejs łodzią żaglową pod prąd rzeki i z powrotem na tej samej trasie.

  Pod Dęblinem koryto Wisły jest kręte i posiada liczne kępy i mielizny. Nurt rzeki przerzuca się z jednego brzegu na drugi.
  Ruchliwe piaski tworzą zdradliwe przykosy utrudniające żeglugą oraz będące przyczyną utonięć.

  Przeciętny czas trwania żeglugi wynosi 290 dni przy średniej wysokości wody 0,75 m, w temperaturze wyższej od 0°C.

  Prowadzone prace regulacyjne polegają na budowie i utrzymaniu wałów przeciwpowodziowych, budowie ostróg (główek), zwężających koryto Wisły oraz umacnianiu jej brzegów.


  Wieprz - jest główną, a zarazem centralną rzeką Wyżyny Lubelskiej i Roztocza oraz największym prawobrzenym dopływem Wisły w rejonie Dęblina. Jego żródła leżą na południowych stokach Roztocza środkowego, we wsi Wieprzów Tarnawacki. Posiada długość 328 km i powierzchnią dorzecza 10421,9 km2. W swym górnym biegu rozcina południkowo Wyżyną Lubelską i Roztocze. W środkowym tworzy przełom między wsiami łańcuchów i Spiczyn, po czym w dolnym biegu na terenie Niziny Mazowieckiej płynie równoleżnikowo, szeroką pradoliną silnie meandrując. Od Kocka do Dęblina doskonale nadaje się do uprawiania turystyki kajakowej.

  Ponadto płynąc równoleżnikowo terytorium Dęblina przecina rzeka Irenka, prawy dopływ Wieprza. Swój początek bierze kilkanaście kilometrów na północ od miasta. W górnym biegu zasilana jest przez stawy hodowlane położone w pobliżu osiedla Stawy, jak również przez biologiczną oczyszczalnią pobliskiego miasta Ryki. Ciek ten odwadnia także znaczną częścią Dęblina.

  źródło: Krzysztof Karbowski, Dęblin. Walory krajoznawczo-turystyczne., 2003.

   

    Sedrina    Drohobycz    Rumia

  Portal powstał w ramach projektu
  „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
  teleinformatycznej miasta Dęblin”

  © Urząd Miasta Dęblin
  ul. Rynek 12,  08-530 Dęblin
  tel.: 081 883-00-01, fax: 081 880-19-11
  e-mail: poczta@um.deblin.pl, www.deblin.pl
  Projekt jest współfinansowany ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego