• Jednostki oświatowe
 • Rekrutacja do przedszkoli
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 • Dowożenie uczniów niepełnosprawnych
 • Pomoc materialna
 • Wyprawka
 • Stypendia
 • Przemoc w szkole
 • Bezpieczna Szkoła
 • Wniosek o dodatkowe środki na prace remontowe
 • Ferie zimowe 2015

 • Biuletyn
  Informacji Publicznej

  Oświata
  Gospodarka Praca Turystyka Sport Kultura
  Dęblin, 1-03-2015
  Dziś obchodzimy imieniny:
  Albina, Antoniny, Radosławy
    Sprawdź aktualną pogodę dla Dęblina




  Wyższa Inżynierska Szkoła

  Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

  26-600 Radom, ul. Mokra 13/19
   
  tel./fax. 48/385-11-16
  www.wisbiop.pl
  e-mail: wisbiop@wisbiop.pl

   

   

   

  INFORMACJA O UCZELNI

  Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu została utworzona w roku 2002 jako techniczna uczelnia niepubliczna kształcąca na poziomie studiów wyższych I-go stopnia. Uczelnia prowadzi obecnie studia na czterech kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz inżynieria bezpieczeństwa. Studia mogą być realizowane w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W nadchodzącym roku akademickim Uczelnia będzie realizowała również studia na kierunku zamawianym budownictwo w ramach projektu Inżynier Budownictwa - Nowa jakość kształcenia na WISBiOP w Radomiu.

  W dniu 15 czerwca 2012 r. rozpoczął działalność Zamiejscowy Wydział Nauk Technicznych i Społecznych w Dęblinie, który już od roku akademickiego 2012/2013 będzie prowadził kształcenie na kierunku inżynieria bezpieczeństwa ze specjalnością bezpieczeństwo i higiena pracy. Dotychczas Uczelnię ukończyło ponad 1000 absolwentów z tytułem zawodowym inżyniera na określonym kierunku i specjalności oraz ponad 3000 absolwentów studiów podyplomowych.

  Uczelnia posiada własne obiekty dydaktyczne o łącznej powierzchni blisko 5500 m2, w których oprócz 18 sal wykładowych i części administracyjnej znajduje się zespół 23 laboratoriów dydaktyczno-badawczych o łącznej powierzchni ok. 2000 m2. Laboratoria wyposażone są w urządzenia i aparaturę pozwalającą na przeprowadzanie po 6-10 ćwiczeń praktycznych w każdym z nich oraz 3 pracownie komputerowe ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby głównie kierunków kształcenia budownictwo i inżyniera środowiska. Aparatura naukowo-badawcza posiada świadectwa wzorcowania i atesty producentów.

  Osoby podejmujące studia w naszej Uczelni mają możliwość uczestniczenia w wielu projektach innowacyjnych i przedsięwzięciach np. w systemie BON EDUKACYJNY umożliwiającym studentom zdobycie bezpłatnie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych już od III semestru studiów oraz w programie KURS NA PRZYSZŁOŚĆ obejmującym specjalnie przygotowany dla studentów i absolwentów system zniżek zachęcający do uczestnictwa w kursach i szkoleniach zawodowych kwalifikacyjnych i doskonalących (ponad 50 rodzajów, w tym kursy: spawaczy, operatorów sprzętu budowlanego - koparko-ładowarek, wózków jezdniowych, specjalistów ds. pomiarów czynników środowiska pracy, audytorów systemów zarządzania BHP, audytorów energetycznych i wiele innych).

  Niezależnie od podstawowej działalności dydaktycznej prowadzonej na studiach inżynierskich i podyplomowych Uczelnia świadczy usługi dla różnych podmiotów w zakresie pomiarów czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla życia i zdrowia pracowników w środowisku pracy. Wykonuje również, z udziałem studentów w ramach praktyk i prac przejściowych, opinie i ekspertyzy w zakresie: badań termowizyjnych, świadectw energetycznych, audytów energetycznych, planów energetycznych i BIOZ. Posiada laboratoria: materiałów budowlanych, drogowe, geodezyjne, a także do badań w zakresie: mechaniki gruntów, fizyki budowli, badań wytrzymałościowych elementów betonowych i żelbetowych, elementów stalowych, w tym także badań nieniszczących. Jedno z nich - Laboratorium Badawcze Środowiska Pracy posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1070 (hałas, mikroklimat, wydatek energetyczny, oświetlenie, związki chemiczne, pola elektromagnetyczne, pyły). Istnieje możliwość korzystania z bogatych zbiorów biblioteki uczelnianej w postaci wydawnictw zwartych i czasopism, norm polskich i eurokodów. Uczelnia posiada również bogate oprogramowanie wspomagające prace projektowe w branży budowlanej, instalacyjnej elektrycznej i sanitarnej.

   

    Sedrina    Drohobycz    Rumia

  Portal powstał w ramach projektu
  „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
  teleinformatycznej miasta Dęblin”

  © Urząd Miasta Dęblin
  ul. Rynek 12,  08-530 Dęblin
  tel.: 081 883-00-01, fax: 081 880-19-11
  e-mail: poczta@um.deblin.pl, www.deblin.pl
  Projekt jest współfinansowany ze środków
  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego