r. Imieniny:
logo

OBIEKTY I MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W DĘBLINIE

OBIEKTY I MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ W DĘBLINIE Prezentacja miejsc pamięci narodowej w Dęblinie

 
 • cmentarz wojenny z lat 1915-1939 - ulica Balonna,
 • cmentarz wojenny, obelisk 15 Pułku Piechoty "Wilków" - ulica Balonna,
 • cmentarz komunalny, grób ppłk. pil. Jana Hryniewicza, inicjatora sztandaru dla Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie - ulica 15 Pułku Piechoty "Wilków",
 • cmentarz komunalny, grób Jana Łomotta, w okresie międzywojennym przewodniczącego Koła Przyjaciół Harcerstwa w Irenie - ulica 15 Pułku Piechoty "Wilków",
 • cmentarz komunalny, zbiorowa mogiła żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego, którzy polegli podczas forsowania Wisły w 1944 roku, z 1991 roku - ulica 15 Pułku Piechoty "Wilków",
 • cmentarz komunalny, zbiorowe mogiły żołnierzy radzieckich, włoskich, francuskich, którzy zmarli w latach 1941-1943 w Stalagu 307 i Oflagu 77- ulica 15 Pułku Piechoty "Wilków",
 • cmentarz parafialny, zbiorowa mogiła żołnierzy zgrupowania 15 Pułku Piechoty "Wilków" Armii Krajowej zamordowanych 08.03.1944 r. w Kurowie przez Niemców - droga krajowa nr 48 (przedłużenie ul. Kockiej),
 • elewacja frontowa apteki, tablica ku czci Ireny Haase, żołnierza Armii Krajowej, z 1991 roku - ulica Warszawska nr 9,
 • elewacja frontowa Ratusza Miejskiego, tablica ku czci Wojciecha Leśki, komendanta placówki i rejonu Armii Krajowej, zamordowanego w Kurowie przez Niemców 08.03.1944 r., z 1991 - ulica Rynek nr 12,
 • elewacja frontowa Ratusza Miejskiego, tablica ku czci Augusta Hipolita Sochackiego, honorowego obywatela Gminy Irena i Miasta Dęblin, patrona Oddziału Dęblińskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, z 2005 - ulica Rynek nr 12,
 • elewacja frontowa Szkoły Podstawowej nr 2, tablica ku czci nauczycieli: Edwarda Ślusarza, Antoniego Osiaka, Michała Kwiecińskiego oraz Janiny Tyszkiewicz nauczycielki i komendanta HUFCA HARCEREK w Irenie - Dęblinie, którzy oddali swe życie ojczyźnie w walce z okupantem niemieckim - ulica 1 Maja nr 3,
 • kościół pod wezwaniem Świętego Piusa V Papieża, epitafium 15 Pułku Piechoty "Wilków" Armii Krajowej - ulica 1 Maja,
 • kościół pod wezwaniem Świętego Piusa V Papieża, Kaplica Lotnicza ku czci Lotników Polskich poległych w latach 1912 - 1946, z 1988 roku - ulica 1 Maja,
 • kościół pod wezwaniem Świętego Piusa V Papieża, sztandar I Drużyny Harcerzy im. Stefana Czarnieckiego, z 1935 roku - ulica 1 Maja,
 • Muzeum Sił Powietrznych - ul. Lotników Polskich 1,
 • płyta ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego, z 1937 roku - róg ul. Niepodległości i ul. Rynek,
 • pomnik ku czci: "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt", z 1969 roku - Plac Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt,
 • pomnik ku czci jeńców radzieckich zamordowanych przez Niemców w latach 1941-1942 w Stalagu 307 - ulica Saperów,
 • pomnik ku czci kolejarzy poległych i pomordowanych przez Niemców w latach 1939-1945 , z 1989 roku - ulica Dworcowa,
 • pomnik Niepodległości, z 2013 roku - południowa pierzeja Rynku,
 • pomnik "W hołdzie pogrzebanym tu niegdyś żołnierzom poległym w I wojnie światowej; Lotnikom, którzy zginęli w katastrofach lotniczych; 1914 - 1939; Cześć ich pamięci" - teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie,
 • pomnik ofiar faszyzmu, z 1969 roku, cmentarz komunalny - ulica 15 Pułku Piechoty "Wilków",
 • pomnik 15 Pułku Piechoty "Wilków", z 1924 roku, częściowo zniszczony w czasie drugiej wojny światowej, odbudowany w 1998 roku - ulica Podchorążych,
 • Wydział Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, epitafium "Votum Lotników" ku czci lotników Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, poległych w latach 1939 - 1945, z 1993 roku - ulica Szkoły Podchorążych Lotnictwa nr 4,
 • Wydział Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, epitafium ku czci Poległym i Zmarłym śmiercią Lotnika, z 2000 roku - ulica Szkoły Podchorążych Lotnictwa nr 4,
 • Wydział Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, epitafium ku czci Straconym Ofiarom Lotnictwa Polskiego w okresie Terroru Stalinowskiego w latach 1949-1954, z 1999 roku - ulica Szkoły Podchorążych Lotnictwa nr 4.

 

Źródło: Krzysztof Karbowski, Dęblin. Walory krajoznawczo-turystyczne., 2003.

 Aktualizacja Krzysztof Karbowski, Dęblin 2012.

Aktualizacja Krzysztof Karbowski, Dęblin 2015.

Powrót