r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 14.09.2020 R. (GKP.6733.2.2020)

14.09.2020
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 14.09.2020 R. (GKP.6733.2.2020) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 1 (obręb 0004 Rycice).

Więcej informacji o obwieszczeniu na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót