r. Imieniny:
logo

WIZYTA KRZYSZTOFA MICHAŁKIEWICZA-SEKRETARZA STANU W MINISTERSTWIE RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

06.02.2017
Wizyta Krzysztofa Michałkiewicza-Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej W piątek 3 lutego 2017 r. nasze miasto odwiedził Pan Krzysztof Michałkiewicz- Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz podczas swojej wizyty odwiedził jednostki samorządu gminnego podległe resortowi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dęblinie.

Wiceminister spotkał się z Panią Burmistrz Beatą Siedlecką, Radnymi Rady Miasta Dęblin, oraz Kierownikiem i pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie jak również przedstawienie kierunku działań Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie polityki społecznej.

W dalszej części wizyty Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz spotkał się z Kierownikiem, pracownikami i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie, gdzie zapoznał z bieżącą działalnością jednostki.
Powrót