r. Imieniny:
logo

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI MIASTA DĘBLIN DOTYCZĄCE WYBORU NAZWY DLA NOWOPOWSTAŁEGO RONDA NA TERENIE OSIEDLA WIŚLANA – ŻWICA ZAKOŃCZONE.

02.12.2022
Rondo Burmistrz Miasta Dęblin przeprowadził konsultacje w zakresie wyboru nazwy dla nowopowstałego ronda na terenie osiedla Wiślana - Żwica poprzez podanie tematyki podlegającej konsultacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Dęblin. Konsultacje odbyły się w okresie od dnia 24 listopada 2022 r. do 29 listopada 2022 r. i polegały na odpowiedzi na pytanie:

Czy jest Pan/Pani za nadaniem przedstawionej poniżej nazwy rondu, zlokalizowanego na terenie osiedla Wiślana - Żwica (mapka stanowiła załącznik graficzny do niniejszej konsultacji):

  • „Kolejarzy Dęblińskich"
  • „Kolejarzy"
  • „im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko"

Należało zaznaczyć jedną z powyższych propozycji nazwy ronda i złożyć oświadczenie o zamieszkaniu na terenie miasta Dęblin.

Po zakończeniu konsultacji ustalono co następuje:

Łączna liczba mieszkańców miasta Dęblin, którzy wzięli udział w konsultacjach 3085.

 

Łączna liczba udzielonych odpowiedzi na „Kolejarzy Dęblińskich" - 2789 tj. 90,4%,

Łączna liczba udzielonych odpowiedzi na „Kolejarzy" - 207 tj. 6,7%,

Łączna liczba udzielonych odpowiedzi na „im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszko" - 89 tj. 2,9%.

 

Tak więc znamy zdanie mieszkańców Dęblina na temat nazwy ronda na oś Wiślana - Żwica. Jak uchwalą Radni Rady Miasta Dęblin?, dowiemy się już niebawem.

 

Więcej na BIP: https://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=13287

Miasto Dęblin Pozytywnie

Diagram
Powrót