r. Imieniny:
logo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

18.02.2019
KONSULTACJE SPOŁECZNE Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów osiedli na terenie Miasta Dęblin.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 35 ust. 1 i ust. 3 (Dz. U.  z 2018 r., poz. 994 ze zm.), uchwały Nr LXII/374/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Dęblin

 
 
 
 
Burmistrz Miasta Dęblin
ogłasza
konsultacje społeczne
dotyczące
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów osiedli
na terenie Miasta Dęblin
.

 

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 4 lutego do 8 lutego  2019 roku w formie podania do publicznej wiadomości  projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów osiedli na terenie Miasta Dęblin, w celu zebrania od mieszkańców Miasta Dęblin wniosków, uwag i opinii do projektu dokumentu.

W celu zgłoszenia zmian do projektu uchwały należy wypełnić formularz ankietowy i złożyć go w siedzibie  Urzędu  lub  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:  brm@um.deblin.pl w terminie do dnia 8 lutego 2019 r.

 

Poniżej link do dokumentu oraz formularz ankietowy do pobrania:

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów osiedli na terenie Miasta Dęblin., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [65.84 KB]

Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu uchwały, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [20.55 KB]

Protokół z przeprowadzonych konsultacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [65.60 KB]

Powrót