r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 24.07.2019 R.

24.07.2019
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 24.07.2019 R. Wymiana oświetlenia ulicznego i parkowego w Mieście Dęblin w ramach realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Mieście Dęblin”

Więcej informacji o przetargu na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót