r. Imieniny:
logo

SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE

02.02.2018
SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach informuję o terminie spotkania informacyjno-konsultacyjnego w ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjno- konsultacyjne odbędzie się w dniu 08.02.2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29 o godz. 16:00.

Plan spotkań informacyjno-konsultacyjnych dla przedsięwzięć

  • Omówienie jak prawidłowo wypełnić wniosek
  • Niezbędne dokumenty
  • Plan działania
  • Limity środków dla poszczególnych przedsięwzięć
  • Przewidziane w LSR wskaźniki
  • Koszty kwalifikowane
  • Podmioty uprawnione do uzyskania pomocy

Ocena wniosków przez Biuro LGD oraz Radę.
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w dniu 09.02.2018 r.

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne odbędzie się w dniu 09.02.2018 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29 o godz. 15:30.

 


 

Powrót