r. Imieniny:
logo

KONKURS FOTOGRAFICZNY ”DĘBLIŃSKIE ZDJĘCIE ROKU”

11.01.2019
KONKURS FOTOGRAFICZNY ”DĘBLIŃSKIE ZDJĘCIE ROKU” Miejski Dom Kultury tradycyjnie o tej porze co roku ogłasza otwarty konkurs fotograficzny „Dęblińskie zdęcie roku 2018r. jak zwykle nadesłane prace oceni jury, które spośród nadesłanych prac wyłoni „Dęblińskie zdjęcie roku 2018r.

Przewidywane są również: Nagroda Burmistrza, Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta, Nagroda Publiczności i wyróżnienia.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat i zajmuje się fotografią.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu , sponsorowaniu i prowadzeniu konkursu, w tym członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
 3. Konkurs przewiduje jedną kategorię tematyczną:

- Dęblin na fotografii

 1. Uczestnik może dostarczyć maksymalnie 3 zdjęcia (kolorowe lub czarno-białe) wykonane samodzielnie, w dowolnej technice fotograficznej.
 2. Dostarczone zdjęcie powinno być zrobione w 2018 r. oraz nigdzie nie publikowane i nienagradzane na żadnych konkursach.
 3. Format zdjęcia dowolny, ale nie mniejszy niż 18/24 cm.
 4. Zdjęcia należy dostarczyć do dnia 12.02.2019r. do siedziby Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, ul. Wiślana 33.
 5. Zdjęcia mogą być pojedyncze lub w zestawach. Zestawy musza być oznaczone przez autora.
 6. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 7. Zdjęcia musza być podpisane na odwrocie z podaniem telefonu komórkowego. Niepodpisane zdjęcia nie będą oceniane przez jury.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 08.03.2019r. w Miejskim Domu Kultury –
  Wiślana 33 .
 9. Wystawa zdjęć biorących udział w konkursie prezentowana będzie do 30.03.2019r. w Galerii Na Piętrze MDK. Po demontażu wystawy zdjęcia będą do odebrania przez autorów do dnia 30.04.2019r. ( po upływie tego terminu nieodebrane zdjęcia przechodzą na własność organizatora).
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystywania nadesłanych zdjęć
  (bez wypłacania honorariów autorskich) w celach informacyjnych i promocyjnych placówki.
 11. Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jego mienia i nazwiska
  w materiałach dotyczących konkursu. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej RODO:
  - Administratorem danych osobowych w konkursie „Dęblińskie zdjęcie roku 2018” jest : Miejski Dom Kultury z siedzibą przy ul. 15 P.P. „Wilków” 32b, 08-530 Dęblin.
  Adres do korespondencji: Miejski Dom Kultury, ul. Wiślana 33, 08-530 Dęblin
  Administrator będzie przetwarzać przekazane dane w celu udziału w Konkursie
  „Dęblińskie Zdjęcie Roku 2018”.
  - Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie „ Dęblińskie zdjęcie roku 2018”.
 12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu przez uczestników.
 13. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela instruktor Anna Krawczak osobiście lub telefonicznie 503 410 023.

Zapraszamy do udziału !

 

Konkurs fotograficzny ”Dęblińskie zdjęcie roku”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [204.99 KB]

 

Powrót