r. Imieniny:
logo

TRZEŹWO ZDROWO NA SPORTOWO

06.06.2019
TRZEŹWO ZDROWO NA SPORTOWO SOSW Z DĘBLIBA NA FESTYNIE PROFILAKTYCZNM 2019.

W dniu 22.05.2019 roku na osiedlu Masów w Dęblinie, przy siedzibie OSP Masów odbył się Festyn profilaktyczny połączony z grą terenową. 
 
Uczestnikami imprezy byli uczniowie wszystkich poziomów szkół dęblińskich oraz gminy Stężyca. Podczas gry terenowej, której trasę wyznaczono ulicami osiedla, zorganizowano 8 punktów kontrolnych, na których uczestnicy rozwiązywali różne zadania wymagające wiedzy na temat choroby alkoholowej i mechanizmów uzależnień. Zadania te rozgrywane były drużynowo. W drodze losowania utworzono 8 pięcioosobowych drużyn, mieszanych wiekowo: po 2 uczestników z danej szkoły podstawowej oraz po 1 zawodniku z gimnazjum, ze SOSW oraz szkoły ponadgimnazjalnej.
 
Festyn rozpoczął się przy siedzibie OPS i Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej gdzie uczniowie zostali uroczyście przywitani przez pracowników PP-P. Po krótkiej integracji młodzieży w powstałych drużynach, wszyscy na trasę biegu. Każdej drużynie towarzyszył opiekun, który czuwał nad bezpieczeństwem dzieci. Punkty kontrolne młodzież musiała odszukać w terenie, w oparciu o przygotowaną przez organizatorów mapę. Stojący na punktach pedagodzy przekazywali drużynie kartę pracy, na której znajdowały się różne zdania.
 
Uczestnicy musieli na przykład "na gorąco" wymyślić ciekawe hasło antyalkoholowe, rozwiać krzyżówkę, wskazać na schemacie części ciała człowieka, które degraduje alkohol, uporządkować chronologicznie opisy faz uzależnienia. Należało też, posługując się odpowiednim wzorem obliczyć stężenie alkoholu we krwi oraz stworzyć "receptę" na zdrowe, dobre życie bez używek. Po przejściu przez wszystkie punkty kontrolne młodzież ponownie spotkała się przy OSP. Drużyny przekazały karty pracy do jury. W czasie zliczania punktów jakie uzyskały poszczególne drużyny, młodzież mogła zregenerować siły częstując się drobnymi przekąskami i napojami.
 
Po ogłoszeniu wyników Pani Burmistrz - Beata Siedlecka, Pani Renata Kapusta - Kawka – przewodniczącą MKRPA oraz Pan Leopold Świetliński - radny Rady Miasta wręczyli uczestnikom zabawy przygotowane nagrody. W tej zabawie wszyscy okazali się zwycięzcami, ponieważ wszyscy wykazali się wiedzą na temat uzależnień i dużą pomysłowością w rozwiązywaniu poszczególnych zadań. Wszyscy otrzymali więc nagrody: okolicznościowe kubeczki wypełnione słodyczami gratulacje od Pani Burmistrz i pozostałych gości.
 
Gra terenowa została przygotowana z inicjatywy „Grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych”, a za jej organizację i przebieg odpowiadali pracownicy PP- P w Dęblinie. Fundusze na organizację przedsięwzięcia pozyskano z MKRPA w Dęblinie i GKRPA w Stężycy. Warto wspomnieć, że inicjatywy takie stały się już ponad dziesięcioletnią tradycją w pracy PP-P.
 
 
Powrót