r. Imieniny:
logo

Dyżur wakacyjny 2020/2021

wakajce

 

Miasto Dęblin, będące organem prowadzącym dla naszych placówek oświatowych, uwzględniając potrzeby rodzin, które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom w wieku przedszkolnym opieki w okresie ferii letnich informuje, że w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2021 roku organizowane będą wakacyjne dyżury placówek oświatowych.

Formularz wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny będzie dostępny na stronie internetowej każdego przedszkola.

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminami i procedurami organizacji i bezpiecznego funkcjonowania przedszkoli w okresie dyżurów w związku z zagrożeniem COVID-19.

 

 

Zarządzenie Nr 21.2021 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu miejskich przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Dęblin

 

Powrót