r. Imieniny:
logo

Dyżur wakacyjny 2022/2023

wakajce

 

Miasto Dęblin, będące organem prowadzącym dla naszych placówek oświatowych, uwzględniając potrzeby rodzin, które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom w wieku przedszkolnym opieki w okresie ferii letnich informuje, że w okresie od dnia 1 lipca do dnia 25 sierpnia 2023 roku organizowane będą wakacyjne dyżury placówek oświatowych.

Formularz wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny będzie dostępny na stronie internetowej każdej placówki.

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dęblin Nr 50.2023 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Dęblin

Powrót