r. Imieniny:
logo

STYPENDYŚCI „LUBELSKIE WSPIERA UZDOLNIONYCH 2021/2022” Z ZSO W DĘBLINIE

27.01.2022
Logo lubelskie wspiera uzdolnionych Początek nowego roku zaowocował sukcesem dla uczniów ZSO w Dęblinie. Uczniowie naszej szkoły zostali beneficjentami tegorocznej edycji programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych”.

Program realizowany jest przez Województwo Lubelskie w oparciu o projekt pozakonkursowy „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021 - 2023” w ramach 12. Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt opiera się na udzielaniu wsparcia finansowego najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pełnoletni uczniowie, szkoła oraz rodzice. Stypendyści otrzymują w ciągu 10 miesięcy wsparcie finansowe, które mogą przeznaczyć na dofinansowanie sprzętu, pomocy dydaktycznych i rozwijanie swoich pasji.

W zeszłorocznej edycji takie stypendium otrzymała Weronika Dąbrowska, a w tym roku aż czworo uczniów ZSO znalazło się w gronie stypendystów. Beneficjentami  programu są: uczennica klasy 7b SP nr 5 – Marlena Nawrotek, Olimpia Ciepielewska z klasy 1a LO, Weronika Dąbrowska z klasy 3b LO oraz Jacek Pietrzak z klasy 3a LO. Tak silny skład uczniów ZSO w tegorocznej edycji jest powodem do dumy dla całej społeczności szkolnej i rodziców. Warto rozwijać swoje pasje i promować wartość edukacji w społeczności lokalnej, ponieważ inwestowanie w wiedzę to przepustka do realizacji marzeń, satysfakcja oraz inspirowanie innych do podejmowania wyzwań.

Serdecznie gratulujemy Marlenie, Olimpii, Weronice i Jackowi i życzymy kolejnych sukcesów.

Tekst i zdjęcia: ZSO Dęblin 

Link: 

http://www.lo.deblin.pl/zso-deblin/aktualnosci-zso/1230-stypendysci-lubelskie-wspiera-uzdolnionych-2021-2022-z-zso-w-deblinie

 

 

 

Powrót