r. Imieniny:
logo

SOSW W DĘBLINIE PROWADZI DZIAŁANIA INNOWACYJNE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z INNYMI PLACÓWKAMI

29.05.2019
SOSW W DĘBLINIE PROWADZI DZIAŁANIA INNOWACYJNE W RAMACH WSPÓŁPRACY Z INNYMI PLACÓWKAMI W celu popularyzacji form i metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi podjęliśmy się trudnego zadania – szkolenia nauczycieli placówek oświatowych z terenu powiatu ryckiego. Współpracując z PPP w Dęblinie i wykorzystując bazę naszej placówki zorganizowaliśmy dwie edycje sieci współpracy i samokształcenia.

Pierwsza, już zakończona, o tematyce „Dziecko z zaburzeniami mowy
w przedszkolu i szkole” polegała na realizacji cyklicznie zajęć warsztatowych dla  60 nauczycieli i pedagogów oraz logopedów. Uczestnicy pracowali w  grupach realizując trzy warsztaty tematyczne. Treści warsztatowe opracowane zostały przez specjalistów poradni oraz logopedów, również z naszej placówki, a obejmowały m. in. takie zagadnienia jak: Dziecko z dyslalią i opóźnionym  rozwojem mowy,
z niedosłuchem i zaburzeniami słuchu centralnego, dziecko z niepłynnością mowy– współpraca nauczyciela, wychowawcy z logopedą, mutyzm czy nieśmiałość – czego nie robić, aby nie utrwalać nieprawidłowych zachowań.
 
Podczas drugiej edycji sieci współpracy i samokształcenia, trwającej od 9 kwietnia br. podjęliśmy temat: „Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży,
w tym niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem”. Nauczyciele SOSW w Dęblinie odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie np. modułów: problem agresji i zachowań trudnych u dzieci młodszych z autyzmem; podstawowe informacje dotyczące procedury Niebieskiej Karty, rola Zespołu Interdyscyplinarnego, obowiązki pracowników oświaty a ryzyko występowania przemocy w rodzinie, wykorzystują w ramach sesji wykładowych i panelowych swoje doświadczenie oraz specjalistyczną bazę placówki. Uczestnicy szkoleń mogli obejrzeć sale ćwiczeń, SI, rehabilitacyjną, sami doświadczać stymulacji różnych obszarów, poznać skuteczne sposoby pracy z uczniem SPE oraz umożliwiające profilaktykę zachowań agresywnych.
 
Wspomagając pracę szkół i przedszkoli umożliwiamy uczniom oraz przedszkolakom realizację zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. W/w korzystają nieodpłatnie z bazy SOSW, tj. gabinetów specjalistycznych SI i biofeedback. Celem takiej oferty jest przede wszystkim pomoc w usprawnianiu dzieci, ale również promocji szkoły specjalnej w środowisku – umożliwienie wejścia do placówki rodzicom oraz uczniom posiadającym orzeczenia podczas codziennego dnia pracy.
Autor: Beata Kursa
 
Powrót