r. Imieniny:
logo

SPRAWOZDANIE Z KOLOROWEGO TYGODNIA EKOLOGICZNEGO

24.06.2019
SPRAWOZDANIE Z KOLOROWEGO TYGODNIA EKOLOGICZNEGO ODBYTEGO W DNIACH 13 – 17 MAJA 2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W DĘBLINIE.

Kolorowy tydzień ekologiczny odbył się pod hasłem  „Myśl logicznie – żyj ekologicznie”.
Głównym celem tygodnia ekologicznego było kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska w którym żyjemy.
 
Działania miały na celu uświadomienie potrzebę ochrony środowiska, współodpowiedzialności za jego stan, przypominanie potrzeby segregowania, zagospodarowania surowców  wtórnych. Potrzebę podejmowania działań prozdrowotnych w we własnym życiu, w tym zagrożenia  związane z niewłaściwym odżywianiem i brakiem ruchu na świeżym powietrzu.
 
Każdy dzień dedykowany był innym działaniom na rzecz ochrony przyrody.
 
Poniedziałek to Dzień Natury – kolor zielony.
Tego dnia został rozstrzygnięty konkurs na tabliczkę „Szanuj zieleń”. W konkursie uczestniczyło 21 uczniów klas IV. Zwycięzcami zostali:
 1. Miejsce Michał Kępka,
 2. Miejsce Kacper Kurdziałek i Gabriela Wojdat,
 3. Miejsce Wiktoria Szlendak i Mateusz Działa.
 
Wszystkie tabliczki wykonane na konkurs zostały ustawione w ogródku szkolnym.
 
W tym dniu odbył się także konkurs wiedzy z zakresu zasad prawidłowego odżywiania się dla klas IV. W konkursie wzięło udział 14 uczniów. Mieli oni do rozwiązania test zawierający 13 pytań. Najlepiej z jego rozwiązaniem poradzili sobie:
 1. Miejsce Aneta Gąsior,
 2. Miejsce Filip Szymański,
 3. Miejsce Aleksandra Wawrzynowska.
 
Ponadto w świetlicy szkolnej odbyły się wiosenne doświadczenia.
 
Wtorek to Dzień Zdrowia - kolor czerwony.
W tym dniu odbył się klasowy konkurs na plakat „Woda to życie” w dwóch kategoriach – klasy I – III oraz IV – VIII.
 
Zwycięskie plakaty należały do klasy II b i V b.
 
Na lekcjach odbyły się także pogadanki na temat zdrowego odżywiania.
Świetlica szkolna w tym dniu przygotowała wystawę pt. „Sztuka ze śmieci”. Były to prace plastycznych wykonane przez uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicowych z materiałów wtórnych, z odpadów.
 
Środa to Dzień Ekologa - kolor niebieski
W tym dniu odbył się turniej ekologiczny dla klas V. Wzięło w nim udział 16 uczniów. Każdy miał do rozwiązania zestaw 16 zadań. Najlepiej poradzili sobie i zajęli:
 1. Miejsce Michał Krupiński,
 2. Miejsce Martyna Prządka,
 3. Miejsce Agata Krogulec i Patryk Siedlecki.
Na przerwie obiadowej odbył się pokaz mody ekologicznej przygotowany przez uczennice klasy VII należące do koła ekologicznego – Wiktorię Gołębiewską i Julię Ulicz. Modelami zaś byli uczniowie klasy IV a, również członkowie koła. Stroje zostały zaprojektowane i wykonane z materiałów wtórnych, przede wszystkim z folii bąbelkowej.
 
Wtorek i środa to dni, kiedy odbyła się zbiórka makulatury o której wcześniej uczniowie zostali poinformowani ogłoszeniami rozmieszczonymi na tablicach ogłoszeń oraz ustnie przez wychowawców klas.
 
Czwartek to Dzień Słońca- kolor żółty.
Dzień życzliwości – pod tym hasłem członkowie koła ekologicznego rozdawali uczniom słoneczek z napisem „UŚMIECHNIJ SIĘ !!!”. Każdy smutny uczeń otrzymywał takie słoneczko. Słoneczka wykonane zostały wcześniej na zajęciach koła ekologicznego.
 
Na długiej przerwie odbył się konkurs sportowo – ekologiczny „Segregowanie śmieci”. Delegacje klas walczyły w różnych konkurencjach, między innymi w celnym rzucie śmieciem do pojemnika oznaczonego odpowiednim kolorem. Zwyciężyły klasy IV a i IV b.
 
Pod hasłem: Czarujemy ze śmieci - ekologiczna torba na zakupy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu dla klas IV – VIII na wykonaną torbę z odpadów. Na konkurs wpłynęły 23 prace. Zwycięzcami zostali:
 1. Miejsce Micha Kępka,
 2. Miejsce Alan Przerwiński,
 3. Miejsce Szymon Działa i Patrycja Stawska.
Piątek – Dzień Ziemi to kolor brązowy
Odbyło się podsumowanie tygodnia ekologicznego połączonego z koncertem życzeń dla Ziemi, przypomnieniem idei obchodów Dnia Ziemi oraz wręczeniem dyplomów i nagród rzeczowych.
 
Członkowie koła ekologicznego zajęli się porządkowaniem rabat kwiatowych w ogródku szkolnym oraz ich nawożeniem, myciem i odświeżeniem tabliczek do oznaczania roślin.
Każdego dnia był wybierany uczeń który najbardziej pomysłowo był ubrany w danym kolorze.
 
Zwycięzcy:
 • Kolor zielony Gabriela Wojdat,
 • Kolor czerwony Julia Pawłowska,
 • Kolor niebieski Jakub Babik,
 • Kolor żółty Milena Cieślik,
 • Kolor brązowy Agata Krogulec.
 
Autor tekstu: p. Joanna Sadura.
 
Źródło:
Powrót