r. Imieniny:
logo

NARESZCIE WAKACJE!

24.06.2019
NARESZCIE WAKACJE! 19 czerwca 2019 r. spotkaliśmy się w szkolnej auli, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2018/2019.

Na uroczystości pojawili się uczniowie, dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i goście. Starostę powiatu Ryckiego reprezentował członek Rady Powiatu obecnej kadencji i nauczyciel zawodów elektrycznych naszej szkoły pan Karol Zagożdżon. Wojskowe Zakłady Lotnicze reprezentował kierownik działu kadr pan Daniel Drózd a Polskie Koleje Państwowe pan Andrzej Kilian, naczelnik Sekcji eksploatacji PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Lublinie a jednocześnie nauczyciel zawodu naszej szkoły. Wśród gości znalazł się Przewodniczący Rady Rodziców – pan Robert Nagadowski.
 
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu, przyszedł czas na podsumowanie roku. Głos zabrała pani Dyrektor Jolanta Kiebzak, która mówiła o szkolnych sukcesach i porażkach, gratulowała osiągnięć najlepszym uczniom, życzyła wszystkim bezpiecznych wakacji. List Starosty Ryckiego pana Dariusza Szczygielskiego, skierowany do pracowników i uczniów szkoły, odczytał pan Karol Zagożdżon. Pan Daniel Drózd w imieniu Dyrektora Oddziału w Dęblinie  WZL nr1 pana Bartłomieja Kacperczyka i własnym życzył uczniom, by zdobywali wiedzę i realizowali swoje marzenia. Życzenia udanych wakacji dla uczniów i nauczycieli złożył także naczelnik sekcji eksploatacji PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Lublinie pan Andrzej Kilian.
Niezwykle miłym akcentem było wręczenie świadectw i  nagród najlepszym uczniom szkoły. Nagrody książkowe najlepszym uczniom przyznał także Starosta Rycki. Otrzymali je: Yurii Kurczenko z kl. 3 tl - najlepszy uczeń szkoły (średnia ocen 5,60), Mateusz Kostiów i Dmytro Palakh z kl 2 tl, Aliaksandr Tsikavets z kl. 1 te.
 
Nagrody od PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe dla najlepszych uczniów w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych wręczył pan Andrzej Kilian.
 
Na szczególne uznanie zasługują uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 osiągnęli 100 % frekwencję. Są to Oliwia Jurzysta z kl. 2 tk oraz Szymon Pasturczak z kl. 2 tl. Zostali oni uhonorowani nagrodami książkowymi i dyplomami uznania.
 
W trakcie uroczystości nagrodzono także najlepszych uczniów w zawodzie technik mechanik i technik elektryk. Podziękowania tradycyjnie otrzymali najlepsi sportowcy szkoły.
 
Po zakończeniu części oficjalnej, młodzież spotkała się w klasach ze swoimi wychowawcami, gdzie przyszedł czas na wręczenie świadectw.
 
Teraz już upragnione przez wszystkich wakacje!
 
Powrót