r. Imieniny:
logo

MOBILNE PRACOWNIE INTERNETOWE DLA DĘBLIŃSKICH SZKÓŁ

10.10.2019
MOBILNE PRACOWNIE INTERNETOWE DLA DĘBLIŃSKICH SZKÓŁ 27 września 2019r.w Białej Podlaskiej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów Mobilnej Pracowni Internetowej.

Wyposażenie pracowni jest nagrodą w konkursie #OSEWYZWANIE- OSERegio. Korzystając z zaproszenia Ministerstwa Cyfryzacji trzech dyrektorów dęblińskich placówek /SOSW p. B. Kursa, SP nr 2 p. B. Nowak i SP nr 4 p. B. Aftyka/ wzięło udział w spotkaniu Forum OSERegio z przedstawicielami NASK, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz środowisk szkolnych i samorządów lokalnych.
 
Konferencja OSERegio, której celem była popularyzacja projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) oraz wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystywania nowych technologii w procesie kształcenia przygotowana została w kosmicznym stylu – sprzęt nowych technologii, światła, muzyka, styl prowadzenia konferencji (przez prezentera TV p. T. Wolnego) pozwoliła przenieść się w inną rzeczywistość. Eksperci przybliżyli praktyczne możliwości wykorzystania OSE w dydaktyce szkolnej. Podkreślali, że OSE to dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu w każdej szkole. Dzięki podłączeniu do sieci powstanie także inspirujące środowisko, w którym każdy będzie mógł nauczyć się wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia.
 
Jesteśmy dumni z tego, iż trzy z 56. placówek z całego województwa zostało laureatami konkursu, którego nagrodą są 3 pracownie komputerowe. Każda z nich składa się z 16 najnowszych technologicznie laptopów oraz mobilnej serwerowni, z których nasi uczniowie będą mogli korzystać już w bieżącym roku szkolnym.
 
Podczas wydarzenia odbywały się równolegle warsztaty oraz prezentacje. Nie zabrakło również stoisk informacyjnych OSE, OSE Hero, MEN, mLegitymacje, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Bezpieczeństwo w OSE, Profil Zaufany.
 
Autor: Beata Kursa
Powrót