r. Imieniny:
logo

Przemoc w szkole

PUNKT KONSULTACYJNY DOTYCZĄCY PRZEMOCY W SZKOLE 

Służy: 
Rodzicom, uczniom i nauczycielom - wszystkim zainteresowanym z rejonu działania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dęblinie (miasto Dęblin, gmina Stężyca i Bobrowniki) 

Celem punktu jest: 
  • Zwiększona dostępność do specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
  • Bezpośrednia możliwość korzystania przez rodziców, uczniów i nauczycieli z porad, informacji i konsultacji,
  • Umożliwienie szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych dzieci,
  • Wspieranie rodziców i nauczycieli w kompetencjach wychowawczych,
  • Pomoc rodzicom w eliminowaniu sytuacji zagrażających zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży

Adres Punktu Konsultacyjnego:

ZESPÓL SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 W DĘBLINIE, 
UL. TYSIĄCLECIA 3 (I PIĘTRO - POKÓJ 115)

Godziny przyjęć: 
Środa: 12.00-16.00 
Czwartek: 12.00 -16.00 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela 
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dęblinie, 
ul. Podchorążych 8a, tel. 81 3830531 

Pliki do pobrania:
Powrót