r. Imieniny:
logo

DECYZJA DOTYCZĄCA IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW DZIECIĘCYCH I ŻŁOBKÓW

12.03.2020
Decyzja dotycząca imprez artystycznych i rozrywkowych oraz działalności klubów dziecięcych i żłobków Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., wzwiązku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  1. zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  2. polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.
 
Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.
 
Podstawy prawne:
  • art. 11ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
  • art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawyo organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  • art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
  
Wojewoda lubelski
Lech Sprawka
 
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego
ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r.

 

Powrót