r. Imieniny:
logo

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

25.03.2020
Grafika przedstawiająca dłonie Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną COVID – 19, a co za tym idzie koniecznością odizolowania osób odbywających obowiązkową kwarantannę, na terenie powiatu ryckiego uruchomiono dyżury telefoniczne, pod którymi można uzyskać wsparcie psychologiczne.

 

Pomoc Psychologiczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Psycholog

poniedziałek-piątek 7:30 – 18:00

81/865 48 52

603 239 487

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna
w Dęblinie

poniedziałek-piątek 8:00 – 15:00

697-359-644

697-359-665

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna
w Rykach

poniedziałek-piątek 8:00 – 16:00

 

81 865 26 40

 
Powrót