r. Imieniny:
logo

I SESJA II KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA W DĘBLINIE

03.11.2017
I sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Dęblinie W czwartek 2 listopada 2017 roku odbyła się I sesja II kadencji Młodzieżowej Rady Miasta w Dęblinie. Młodzi kandydaci na radnych z Dęblińskich placówek oświatowych spotkali się na sali konferencyjnej Urzędu Miasta by przyjąć ślubowanie.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miasta Dęblin Waldemar Chochowski zgodnie ze Statutem MRM. Powitał nowo wybranych Radnych, Burmistrz Miasta Dęblin, opiekuna MRM oraz pozostałych gości. Następnym krokiem było przedstawienie porządku obrad.

 

Każdy z przybyłych radnych otrzymał od Burmistrz Miasta Dęblin Beaty Siedleckiej oraz Przewodniczącego Rady Miasta Dęblin zaświadczenie o wyborze na radnego MRM w Dęblinie.

 

Teraz wszyscy kandydaci mogli przystąpić do uroczystego ślubowania. Rotę ślubowania odczytał Przewodniczący Rady Miasta Dęblin a jej słowa brzmiały:

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miasta w Dęblinie sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego Miasta”. 


Po tych słowach każdy z radnych wyczytywany w porządku alfabetycznym, kolejno kończył je słowami „ślubuję” lub „ślubuje, tak mi dopomóż Bóg”.

 

Po uroczystym ślubowaniu w głosowaniu jawnym została wybrana komisja skrutacyjna odpowiedzialna za zliczanie głosów podczas wyborów przewodniczącego MRM, wiceprzewodniczącego MRM oraz sekretarza – tzw. prezydium.

Skład komisji skrutacyjnej:

- Janiszek Dominik

-Rudzka Patrycja

-Cieśla Marcin

 

W głosowaniu tajnym radni wybrali z pośród 3 kandydatów Przewodniczącego. 

Został nim:
Marczak Bartłomiej – student Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Miasta Dęblin to właśnie nowo wybrany przewodniczący przejął dalsze prowadzenie obrad sesji. 

W dalszej kolejności wyłoniono trzech Wiceprzewodniczących. 
Zostali nimi: 
Ambroziak Natalia – uczennica Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego
Świtkiewicz Weronika – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
Świderska Zuzanna – uczennica Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

 

Wybór sekretarza został przełożony na kolejną sesję.

 

Członkami MRM są również :

Frankowski Mateusz – nieobecny

Pięta Gerard - nieobecny

Pytlik Michał

 

Opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta jest Kamil Krypski, który pomaga merytorycznie, administracyjnie oraz technicznie w prowadzeniu MRM w Dęblinie.

 

Nowo wybrana rada ustaliła już termin następnej sesji na 9 listopada 2017 roku, godz. 14:00, Urząd Miasta Dęblin - sala nr 1.

Powrót