r. Imieniny:
logo

I SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA DĘBLIN

05.02.2016
I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Dęblin W poniedziałek, 25 stycznia 2016 roku odbyło się ważne dla Dęblina i jego młodych reprezentantów wydarzenie. Na sali konferencyjnej Urzędu Miasta Dęblin uroczystą sesją zainaugurowała swoją pracę Młodzieżowa Rada Miasta Dęblin I kadencji.

Zgodnie ze statutem Rady pierwsze obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Miasta Dęblin, Waldemar Chochowski. Każdy z przybyłych otrzymał od burmistrza Dęblina, Beaty Siedleckiej zaświadczenie o wyborze na radnego I kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Dęblin. Kolejnym punktem sesji było złożenie uroczystego ślubowania. Słowa roty ślubowania odczytał Przewodniczący Rady Miasta i brzmiały one następująco:

„Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miasta w Dęblinie sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego Miasta”.
Po tych słowach każdy z radnych kolejno kończył je słowem „ślubuję”.
 
Po uroczystym ślubowaniu nadszedł czas na wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta.
 
W głosowaniu tajnym radni wybrali z pośród swojego grona Przewodniczącego. 
Został nim:
Radosław Piwowarczyk – uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej.
Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Miasta Dęblin to właśnie nowo wybrany przewodniczący przejął dalsze prowadzenie obrad sesji. 
 
W dalszej kolejności wyłoniono trzech Wiceprzewodniczących.
Zostali nimi:
Ambroziak Natalia – uczennica Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego
Głuch Jakub – uczeń Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 4
Mikołajewski Michał – student Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
 
Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miasta Dęblin została:
Maciak Anna – uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
 
Członkami Młodzieżowej Rady Miasta są również:
Dzik Marcin – uczeń Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2  im. M. Dąbrowskiej.
Jach Izabela – studentka Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
Kursa Katarzyna – uczennica Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Lusztak Bartosz – uczeń Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego
Łubowska Oliwia – uczennica Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół Nr 4
 
Pomocą merytoryczną, administracyjną, organizacyjną i techniczną nad bieżącą działalnością Młodzieżowej Radzie Miasta służyć będzie opiekun - Monika Bąkała. 
 
W trakcie pierwszego posiedzenia Rady obecny był również Piotr Kostyra, Wiceprezes Dęblińskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego „ADRENALINE CREW”, które jest inicjatorem zwiększenia w Dęblinie dostępności do sportów motorowych oraz wspierania i integrowania młodzieży oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych. W swoim krótkim wystąpieniu zwrócił się do radnych z prośbą o poparcie jego inicjatywy. Pomysł spotkał się z ogólną aprobatą i chęcią współpracy w tym zakresie. 
 
Inauguracyjna sesja była bardzo owocna a młodzi radni mają głowy pełne pomysłów i ciekawych spostrzeżeń. W środę, 3 lutego odbyło się kolejne, tym razem robocze spotkanie na którym omówione zostały pomysły i plany do zrealizowania w najbliższej przyszłości.
Powrót