r. Imieniny:
logo

ZMIANA TERMINÓW HANDLU NA TARGOWISKACH NA TERENIE MIASTA DĘBLIN

21.04.2020
Zmiana terminów handlu na targowiskach na terenie Miasta Dęblin W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Dęblina prośbami, dotyczącymi możliwości zakupu artykułów spożywczych w warunkach otwartej przestrzeni informuję, że od dnia 25 kwietnia 2020 r. (sobota) dodatkowo zostanie otwarte dla handlujących i kupujących targowisko przy ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" w Dęblinie.

Handel na obu targowiskach będzie odbywał się w następujących dniach:
 
  • targowisko miejskie przy ul. Niepodległości w Dęblinie od dnia 22 kwietnia 2020 r. będzie czynne raz w tygodniu – środa od godziny 6.00 do godziny 12.00,
  • targowisko przy ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" w Dęblinie – sobota od godziny 6.00 do godziny 13.00.
 
Na wskazanych targowiskach dopuszcza się prowadzenie handlu wyłącznie produktami rolno - spożywczymi oraz środkami czystości i artykułami higienicznymi, niezbędnymi w życiu codziennym. Handel pozostałymi artykułami obecnie nie jest możliwy.
 
Handel w/w artykułami może się odbywać wyłącznie na terenie targowisk. Prowadzenie handlu w pasie drogowym ulicy 15 Pułku Piechoty "Wilków", a więc poza ogrodzeniem targowiska jest zabroniony.
 
Informuję również, że podczas handlu na targowiskach w Dęblinie należy stosować się do zaleceń Głównego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Dotyczy to w szczególności przestrzegania podczas handlu wymagań sanitarnych i higienicznych zapobiegających zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów. Wymagania te zostały zawarte w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Miasta Dęblin w dniu 01 kwietnia 2020 r.
 
Przypominam o obowiązkowym zachowaniu wymaganej odległości między osobami (min. 1,5 m) oraz o noszeniu maseczek i rękawiczek ochronnych.
 
 
Burmistrz Miasta Dęblin
 
Powrót