r. Imieniny:
logo

KOMUNIKAT

22.04.2020
Grafika przedstawiająca aplikacje: ProteGO Safe. Informujemy, że dnia 21.04.2020 r. Główny Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r, poz. 59 ze zm.), wydał komunikat, w którym zaleca stosowanie aplikacji ProteGO Safe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
 
Powrót