r. Imieniny:
logo

PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI RAT PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

29.04.2020
Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców Rada Miasta Dęblin podjęła Uchwałę Nr XXVII/166/2020 w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19.

W załączniku link do powyższej Uchwały, Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID -19 (załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/166/2020) i Oświadczenie (załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/166/2020).
 
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Dęblin w Wydziale Finansowym pod numerem telefonu 81-883-04-67.
 
 
Powrót