r. Imieniny:
logo

KOMUNIKAT

05.05.2020
Komunikat Rozszerzenie asortymentu dopuszczonego do handlu na targowiskach na terenie Miasta Dęblin

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Dęblina prośbami dotyczącymi możliwości zakupu artykułów tekstylnych, odzieżowych, obuwniczych w warunkach otwartej przestrzeni informuję, że od dnia 09 maja 2020r. (sobota) dopuszcza się dodatkowo na targowiskach miejskich prowadzenie handlu w/w artykułami.

Handel w/w artykułami może odbywać się wyłącznie na terenie targowisk. Prowadzenie handlu w pasie drogowym ul. 15 PP Wilków , a więc poza ogrodzeniem targowiska jest zabronione.
Administracja targowiska ma obowiązek wskazania handlującym miejsca do prowadzenia sprzedaży (pierwszeństwo w sprzedaży dla osób posiadających rezerwację), a sprzedający muszą respektować te decyzje.

Informuję również, że podczas handlu na targowiskach w Dęblinie należy stosować się do zaleceń Głównego Państwowego Inspektora sanitarnego. Dotyczy to w szczególności przestrzegania podczas handlu wymagań sanitarnych i higienicznych zapobiegających zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów. Wymagania te zawarte zostały w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej miasta Dęblin w dniu 01 kwietnia 2020r.
 
Przypominam o obowiązkowym zachowaniu wymaganej odległości między osobami (min. 1,5m) oraz noszeniu maseczek i rękawiczek ochronnych.

 

Burmistrz Miasta Dęblin

Powrót