r. Imieniny:
logo

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY AKCJI SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

14.05.2020
Komunikat dotyczący akcji szczepień lisów przeciwko wściekliźnie Informujemy, że Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wydał komunikat dotyczący wiosennej akcji szczepień lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa lubelskiego.

Komunikat ma następującą treść:

 
Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
  • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 - 30 dawek na 1 km²
  • Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
  • Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
  • N i e   w o l n o   d o t y k a ć    s z c z e p i o n k i !
  • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
  • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
  • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę

* Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl lub wiwlublin.bip.gov.pl.
 
Oryginał Komunikatu z Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie:

Komunikat dotyczący akcji szczepień lisów przeciwko wściekliźnie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [402.90 KB]

Powrót