r. Imieniny:
logo

KOMUNIKAT

14.05.2020
Komunikat Rozszerzenie asortymentu dopuszczonego do handlu na targowiskach na terenie Miasta Dęblin

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Dęblina prośbami dotyczącymi możliwości zakupu wszystkich dopuszczonych do handlu na targowiskach artykułów przemysłowych i spożywczych w warunkach otwartej przestrzeni informuję, że od dnia 15 maja 2020r. (piątek) dopuszcza się na targowiskach miejskich prowadzenie handlu w/w artykułami.

Targowisko miejskie przy ul. 15 PP Wilków czynne będzie w godzinach od 6.00 do 13.00 w piątki i soboty, natomiast targowisko miejskie przy ul. Niepodległości w środy od 6.00 do 13.00.

Handel w/w artykułami może odbywać się wyłącznie na terenie targowisk. Prowadzenie handlu w pasie drogowym ul. 15 PP Wilków, a więc poza ogrodzeniem targowiska jest zabronione.

Administracja targowiska ma obowiązek wskazania handlującym miejsca do prowadzenia sprzedaży (pierwszeństwo w sprzedaży dla osób posiadających rezerwację), a sprzedający muszą respektować te decyzje.

Informuję również, że podczas handlu na targowiskach w Dęblinie należy stosować się do zaleceń Głównego Państwowego Inspektora sanitarnego. Dotyczy to w szczególności przestrzegania podczas handlu wymagań sanitarnych i higienicznych zapobiegających zanieczyszczeniom mikrobiologicznym żywności, które narażają zdrowie konsumentów. Wymagania te zawarte zostały w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej miasta Dęblin w dniu 01 kwietnia 2020r.

 

Przypominam o obowiązkowym zachowaniu wymaganej odległości między osobami (min. 1,5m) oraz noszeniu maseczek i rękawiczek ochronnych.

 

Burmistrz Miasta Dęblin

Powrót