r. Imieniny:
logo

RAPORT O STANIE MIASTA DĘBLIN ZA ROK 2019

10.06.2020
RAPORT O STANIE MIASTA DĘBLIN ZA ROK 2019 Raport o stanie Miasta Dęblin za rok 2019. Zabierz głos w debacie!

Podczas sesji Rady Miasta Dęblin (7 lipca 2020 r.) odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta Dęblin za rok 2019.

Będą mogli w niej wziąć udział radni Rady Miasta oraz mieszkańcy Dęblina, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miasta Dęblin pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (warunek ten wynika z ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku - art. 28aa ust. 7 pkt 1).Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 6 lipca 2020 roku (ostatni dzień przed dniem sesji Rady Miasta) w Biurze Rady Miasta w Dęblinie, ul. Rynek 12, pokój nr 19, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Więcej informacji oraz treść raportu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Powrót