r. Imieniny:
logo

BURMISTRZ SIEDLECKA JEDNOGŁOŚNIE OTRZYMAŁA ABSOLUTORIUM.

17.07.2020
Burmistrz Siedlecka jednogłośnie otrzymała absolutorium.- zdjęcie z fotogalerii W dniu 7 lipca br. odbyła się XXXII Sesja Rady Miasta Dęblin. Ta sesja jest jedną z ważniejszych w roku, ponieważ podczas jej trwania radni przyjmują raport o stanie gminy. Odczytywane są sprawozdania finansowe oraz wykonawcze wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Dęblin. Podczas tej sesji radni udzielają lub nie wotum zaufania dla burmistrza oraz głosują nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2019 r.

Radni podejmują decyzję na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu, które wcześniej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie oraz komisja rewizyjna Rady Miejskiej. W tym przypadku obydwie opinie były pozytywne i bez uwag.    
Podczas głosowania obecnych było 12 z 15 radnych, którzy jednogłośnie udzielili Burmistrz Beacie Siedleckiej wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu 2019. 
Przed głosowaniem Przewodniczący Rady Miasta Dęblin Maciej Krygrowski podsumował wykonanie budżetu za 2019 rok oraz podziękował wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, podkreślając ich zaangażowanie. Głos zabrała również radna Urszula Czarnecka, która zwróciła się do Pani burmistrz z podziękowaniami, mówiąc o trudności jakie napotyka się podczas zarządzania miejskim budżetem. Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka po otrzymaniu wotum zaufania i absolutorium podziękowała Radzie Miasta Dęblin, Naczelnikom wydziałów oraz wszystkim pracownikom dzięki, którym wykonanie budżetu 2019 było możliwe w 100%.    
 
Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.
 
 
Tekst i zdjęcia: Kamil Krypski / Podinspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą 
 
Powrót