r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 22.07.2020 R. (GKP.6721.2.2019)

31.07.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 22.07.2020 r. (GKP.6721.2.2019) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żdżary w Dęblinie

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót