r. Imieniny:
logo

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU M.P.Z.P. WIŚLANA II WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 31.07-28.08.2020

31.07.2020
Wyłożenie do publicznego wglądu m.p.z.p. WIŚLANA II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 31.07-28.08.2020

http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11477
Powrót