r. Imieniny:
logo

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU M.P.Z.P. ŻDŻARY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 31.07-28.08.2020

31.07.2020
WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU M.P.Z.P. ŻDŻARY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 31.07-28.08.2020

http://bip.um.deblin.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=11478
Powrót