r. Imieniny:
logo

OBCHODY 100 – LECIA BITWY WARSZAWSKIEJ 1920

18.08.2020
Obchody 100 – lecia Bitwy Warszawskiej 1920 Bitwa Warszawska potocznie nazywana „Cudem nad Wisłą”, odbyła się w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku pomiędzy wojskami sowieckimi frontu zachodniego, a armiami Wojska Polskiego zgrupowanymi nad Wisłą. Odziały Wojska Polskiego odepchnęły i pokonały Armie Czerwoną.

Zwycięstwo to pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczpospolitej oraz zatrzymać radziecką ofensywę na Europę Zachodnią.

               15 sierpnia 2020 roku w Święto Wojska Polskiego i Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny obchodziliśmy w całym kraju 100 Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920. Uroczystości miejskie rozpoczęły się Mszą Świętą o godzinie 12:00, w intencji Ojczyzny, w kościele pw. Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie. Mszę koncelebrowali Proboszcz parafii ks. Andrzej Kania, Proboszcz parafii pw. Piusa V Papieża Zbigniew Daniluk oraz gościnnie ks. Tomasz Bielecki, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Na mszy obecne były poczty Sztandarowe; placówek oświatowych, Miasta Dęblin oraz Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych. Oprawę muzyczną mszy zapewniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Ryk, której po mszy mogliśmy wysłuchać podczas koncertu pieśni patriotycznych.

               Kolejnym punktem uroczystości miejskich było odsłonięcie tablic upamiętniających 100 Rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 – „Cudu nad Wisłą”, które zostały zamontowane na ścianie bocznej świątyni. Jedną z płyt upamiętniających jest otrzymana w dniu 30 lipca br. od Prezydenta RP Andrzeja Dudy,  z tej okazji dla Miasta Dęblin jako miejsca związanego z Bitwą Warszawską. Zaś drugą jest płyta ufundowana przez Mieszkańców Miasta Dęblin. Wartę honorową podczas uroczystości odsłonięcia tablic pełnili żołnierze z 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego.

Wszyscy obecni odśpiewali hymn narodowy, który zagrała orkiestra dęta. Następnie uroczystego odsłonięcia dokonali: Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka, Przewodniczący Rady Miasta Maciej Krygrowski, Przedstawiciel Lotniczej Akademii Wojskowej płk Adam Wetoszka oraz przedstawiciel 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego mjr Robert Ostasz. Płyty poświęcił ks. Proboszcz Kania. Uroczyste przemówienie wygłosiła Burmistrz Miasta Dęblin przypominając o zdarzeniach jakie miały miejsce w Dęblinie i jego okolicach podczas działań wojennych znad Wieprza:

„ To właśnie na terenie naszego miasta, z 13 na 14 sierpnia 1920 roku Naczelny Wódz Marszałek Józef Piłsudzki, po przeprowadzeniu odprawy z dowódcami 3 i 4 Armii II Rzeczpospolitej, w której przedstawił plan operacji i przewidywany przebieg działań manewrowych znad Wieprza, przeprowadził inspekcję oddziałów stacjonujących w Twierdzy Dęblin oraz rejonach ześrodkowania dywizji - tworzących grupę uderzeniową.

  Józef Piłsudski, który objął dowództwo grup wykonujących uderzenie, skoncentrował odwody wojsk polskich w okolicach rzeki Wieprz. Między Dęblinem i Lubartowem wykonał niespodziewany dla bolszewików atak na ich skrzydło i tyły. 16 sierpnia o świcie ruszyło polskie uderzenie znad Wieprza, które całkowicie zmieniło układ operacyjny na przedpolach Warszawy. Doskonała dotychczas pozycja Frontu Zachodniego do szturmu na Stolicę i zadania klęski Polakom stała się pozycją śmiertelnego zagrożenia dla bolszewików.

Tak, więc w naszym rejonie zapadły bardzo ważne decyzje taktyczne oraz motywująca do walki lustracja polskich grup uderzeniowych.”

           Burmistrz Siedlecka przytoczyła, również słowa prezydenta Dudy z uroczystości wręczenia tablicy, które dosadnie podkreślają znaczenie Bitwy Warszawskiej w dziejach Polski i Europy:

        „To wielkie w naszej historii zwycięstwo nad bolszewikami oznaczało ratunek nie tylko dla Rzeczypospolitej, ale także dla Europy, a może i świata. To był dla nas czas niezwykle chwalebny i dlatego ta rocznica, setna rocznica wielkiej wiktorii warszawskiej, jest dla naszego bytu państwowego, dla naszej historii, dla wychowywania młodzieży i przyszłych pokoleń, tak niezwykle ważna”.

 Uroczystości miejskie zakończyły się złożeniem wiązanek przez Władze Samorządowe Miasta i przedstawicieli Garnizonu Dęblin pod nowo odsłoniętymi tablicami oraz w miejscach pamięci narodowej: na cmentarzu Wojenny Balonna oraz pod dęblińskim pomnikiem Niepodległości.

Zdjęcia: Kamil Krypski / Aleksandra Szponder
Tekst: Kamil Krypski
Powrót