r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 11.09.2020 R.

11.09.2020
Ogłoszenie o przetargu z dnia 11.09.2020 r. Budowa systemu pomiaru i informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń powietrza (systemu monitoringu jakości powietrza) w ramach realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Mieście Dęblin”

Więcej informacji o przetargu na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót