r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 09.09.2020 R. (GKP.6220.10.2020)

11.09.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 09.09.2020 r. (GKP.6220.10.2020) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW, planowanego do realizacji na części działki nr ewid. 632/5, 556/3 i 549/3 - obręb geodezyjny Nr 0005 Mierzwiączka, położonych w Dęblinie.

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót