r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 10.02.2021 R. (GKP.6721.1.2021)

10.02.2021
Grafika ogólna o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Michalinów w Dęblinie

Więcej informacji o obwieszczeniu na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót