r. Imieniny:
logo

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ OKRESU ZIMOWEGO

13.10.2020
zima: drzewo, pola przykryte sniegiem W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz ochłodzeniem przypominamy wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o konieczności zadbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia w budynkach.

Obiekty budowlane należy poddawać okresowym kontrolom, w szczególności sprawdzić stan techniczny instalacji elektrycznych, gazowych i przewodów kominowych  i wentylacyjnych. 
 
Nieprawidłowości mogące skutkować zatruciem, wybuchem gazu, pożarem lub porażeniem prądem należy usunąć. 
 
Przypominamy także o obowiązku odśnieżania, gdyż zaleganie na dachach śniegu i lodu może grozić katastrofą budowlaną. 
Powrót