r. Imieniny:
logo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W DĘBLINIE

23.10.2020
Wykadrowane zdjęcie Burmistrz Miasta Dęblin zarządza przeprowadzenie na terenie Miasta Dęblin konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Dęblin w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Konsultacje rozpoczną się w dniu 26 października 2020 r. i zakończą się w dniu 6 listopada 2020 r.

  •  

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie: wyrażenia pisemnej opinii dotyczącej projektu uchwały na stosownym formularzu - do pobrania, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [29.50 KB]

Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Dęblin, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: oswiata@um.deblin.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych, pod numerem telefonu 81 883 15 66 (pok.104).

 

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 167.2020 Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

 

Załączniki:


Ikona pdfProgram współpracy Miasta Dęblin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [246.30 KB]

Ikona pdfFormularz konsultacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.85 KB]

Powrót