r. Imieniny:
logo

PRZEDSZKOLAKI Z MP „ISKIERKA” W DĘBLINIE DZIĘKUJĄ!

23.10.2020
Przedszkolaki z MP „ISKIERKA” w Dęblinie dziękują!- zdjęcie przedszkolaków i nauczycielek W imieniu całej społeczności SOSW w Dęblinie pragnę podziękować wszystkim, którzy w tym trudnym okresie pandemii dostrzegają osoby niepełnosprawne i ich potrzeby.

Bardzo żałujemy, iż z powodu wzmożonego reżimu sanitarnego nie mogliśmy spotkać się 14 października 2020r. w SOSW, przeciąć wstęgi jako symbolu otwarcia nowej placówki – Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 „Iskierka”. Przekazany do użytku budynek wraz 
z infrastrukturą rekreacyjno- parkingową, wyposażony w nowoczesny sprzęt, to dzieło wielu dobrych ludzi. Koszt przedsięwzięcia wyniósł  1 685 292, 43zł. Środki pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Miasta Dęblin. Dziękujemy za inicjatywę Pani Burmistrz Beacie Siedleckiej, Radzie Miasta Dęblin oraz wszystkim pracownikom Urzędu, którzy przez rok byli z nami po to, by koordynować realizację projektu „Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW”
Pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy swoim wsparciem spowodowali, iż możemy stwierdzić, że nasze Przedszkole jest nie tylko piękne, ale również kompleksowo i profesjonalnie wyposażone! Estetyczna baza, specjalistyczny i nowoczesny sprzęt – to  wszystko, by dzieci się rozwijały i usamodzielniały. Organ prowadzący naszą placówkę pozwolił na rozszerzenie oferty SOSW o Szkołę Przysposabiającą do Pracy, Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Przedszkole Specjalne. Śmiało możemy uznać, iż MIASTO DĘBLIN i POWIAT RYCKI są przyjazne osobom niepełnosprawnym. A dzięki Państwa hojności doposażyliśmy przedszkole w brakujący sprzęt: Dyrektor WZL w Dęblinie– 5 000zł (na zakup dwóch projektorów multimedialnych, sprzęt nagłośnieniowy i muzyczny), Starostwo Powiatowe w Rykach – zakup odkurzacza, Przewodniczący i Radni Rady Miasta Dęblin – zakup kosiarki; Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Dęblin oraz Dyrektorzy szkół, przedszkoli, żłobka – zakup drukarki i przekazanie leżaczków (MP nr 4); pracownicy SOSW – termosy gastronomiczne.
Dziękując Państwu za okazaną pomoc, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz radości dnia codziennego. Zapraszamy gorąco do SOSW w Dęblinie!
 
Dyrektor Beata Kursa 
 
Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.
Foto: Katarzyna Gruszczyńska 
Powrót