r. Imieniny:
logo

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ WYMARZONY MIŚ”

28.10.2020
aa Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci z klas 0 z terenu Miasta Dęblin do udziału w konkursie plastycznym "Mój wymarzony miś" organizowanym przez SP5 w Dęblinie. Prace plastyczne - w dowolnej technice, format a4.

 

Termin nadsyłania prac 13 listopada 2020.

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego - „Mój wymarzony miś”

Logo konkursu

Konkurs organizowany jest przez SP5 w Dęblinie.

Logo szkoły
Honorowy Patronat nad Konkursem objęła Pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin.

Herb Dęblina


Koordynatorem Konkursu jest p. Sylwia Gromuł – nauczyciel wychowania przedszkolnego w ZSO w Dęblinie.

 

Cel Konkursu

Cel Konkursu jest:

  • rozwijanie aktywności twórczej dzieci;
  • rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez stosowanie kreatywnych sposobów wyrażania siebie i swoich pomysłów za pomocą różnego rodzaju prac plastycznych.

 

Założenia organizacyjne

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 z terenu Miasta Dęblin

  2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

  3. Tematem pracy jest zaprojektowanie postaci wymarzonego pluszowego misia.

  4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A4 dowolną techniką płaską: kredki, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera itp.), wyklejanki, wydzieranki, collage, itp..

  5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, nazwa placówki, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do Konkursu.

  6. Do pracy powinna być dołączona zgoda/rodzica opiekuna prawnego na udział dziecka w Konkursie (załącznik).

  7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

  8. Prace przechodzą na rzecz Organizatora i nie będą zwracane uczestnikom.

 Plakat konkursu

 

Ikona docKLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy udziału uczniów w konkursie „Mój wymarzony miś”, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [27.00 KB]

 

Powrót