r. Imieniny:
logo

MIASTO DĘBLIN OTRZYMAŁO GRANT

03.11.2020
Grafika ogólna Miasto Dęblin otrzymało grant w ramach projektu pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie przy ul. Niepodległości 8, zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej w sytuacji zagrożenia COVID – 19.

stopka
Powrót